วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

ตัวอักษร และ สระ ภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

A เอ
B บี
C ซี
D ดี
E อี
F เอฟ
G จี
H เอช
I ไอ
J เจ
K เค
L แอล
M เอ็ม
N เอ็น
O โอ
P พี
Q คิว
R อาร์
S เอส
T ที
U ยู
V วี
X เอกซ์
Y วาย
Z แซด

สระภาษาอังกฤษ

A E I O U

รู้จักอักษร และสระแล้ว มาดูคำศัพท์กัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น